تاریخ درج مطلب:1393/11/01 ساعت:08:00:00 تعداد بازدید: 13458

صادرکنندگان استان 20 میلیارد مشوق صادراتی طلبکارند

پرداخت جوایز صادراتی تعهد دولت است

پاویون اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در نمایشگاه اختصاصی ایران در بصره - عراق

کاهش مبادلات تجاری استان با همسایگان شمالی بازار صادراتی آسیای میانه از دست رفت!

دولت بازرگانان و تجار را در حاشیه قرار داده است

صنعت گردشگری به‌مثابه صادرات نامرئی است

  • اخبار
  • نمایشگاه و هیات
  • کشورهای هدف
  • مقاله مصاحبه گزارش