شفیع عطار زاده (پسته کوثر)

  • Monday, Sep 09 2013

نام شرکت: پسته کوثر

مدیر عامل: شفیع عطار زاده

آدرس دفتر: مشهد - بزرگمهر جنوبی 2- پلاک 12

آدرس کارخانه: مشهد - کیلومتر 3 جاده قوچان - جنب نمایندگی تویوتا

زمینه فعالیت: پسته - خشکبار

حوزه فعالیت: کشورهای عربی - کشورهای همسایه

ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

تلفن: 2-6670021(98511+)

فکس: 6670027(98511+)

Read 1319 times

لوح ها و افتخارات

آدرس ما

38460292(9851)+
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
یرای دریافت حساب بانکی و اطلاعات تماس عدد1 و دریافت ایمیل ها عدد 2 را به شماره سامانه ارسال نمایید10000541313313
فلسطین23 -پلاک75