جناب آقای ناطق

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

دیدار با انجمن مدیران صنایع خراسان
Last Updated on Aug 23 2014

دیدار با انجمن مدیران صنایع خراسان

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و رئیس اتحادیه وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای خراسان با دبیر انجمن مدیران صنایع...
صادرات غیرنفتی خروج از رکود را تسریع می بخشد
Last Updated on Aug 21 2014

صادرات غیرنفتی خروج از رکود را...

عضوهیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه در بحث خروج از رکود باید تمامی پتانسیل های کشور صرف رونق اقتصادی بشود،می...
حمایت مالیاتی از صادرات در خراسان رضوی اجرایی شود
Last Updated on Aug 20 2014

حمایت مالیاتی از صادرات در خراسان...

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی: حمایت مالیاتی از صادرات در خراسان رضوی اجرایی شود رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی...
گلایه رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی از ترجیح مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی
Last Updated on Aug 19 2014

گلایه رییس اتحادیه صادرکنندگان...

رییــس اتحادیــه صادرکنندگان خراسان رضوى با بیان اینکه در کشورما مسائل سیاسى بر مســائل اقتصادى غلبه کرده اســت، گفــت: درد ما درد...
دسـت انـدازهـای جـاده صـادرات به افغانسـتان
Last Updated on Aug 17 2014

دسـت انـدازهـای جـاده صـادرات به...

درگفتگو با صادرکنندگان خراسانی عنوان شد: دسـت انـدازهـای جـاده صـادرات به افغانسـتان استان خراسان رضوی با ۳۰۲ کیلومتر مرز با کشور...

تابلو اعلانات

اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي
  • اخبار روز
  • اخبار کشور های هدف
  • آموزش
  • مقالات و مصاحبه ها

لوح ها و افتخارات

آدرس ما

38460292(9851)+
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
یرای دریافت حساب بانکی و اطلاعات تماس عدد1 و دریافت ایمیل ها عدد 2 را به شماره سامانه ارسال نمایید10000541313313
فلسطین23 -پلاک75