تبریک روز ملی صادرات
Last Updated on Oct 23 2014

تبریک روز ملی صادرات

واحد های نمونه ملی صادرات عضو اتحادیه
Last Updated on Oct 20 2014

واحد های نمونه ملی صادرات عضو...

مدیران محترم شرکت های عضو اتحادیه:گروه صنعتی اترک شیمی شرقموکت نگین مشهدانتخاب شایسته آن دو مجموعه از استان خراسان رضوی را به عنوان...
واحد های نمونه استاندارد عضو اتحادیه
Last Updated on Oct 20 2014

واحد های نمونه استاندارد عضو...

مدیران محترم شرکت های عضو اتحادیه:پگاه خراسانجوانه خراساندینا توس سیمان شرقفراچاشتقهوه پارت سازانمجتمع صنایع شیر آفرین جامنوین...
پیگیری موارد و مشکلات اعضا اتحادیه
Last Updated on Oct 18 2014

پیگیری موارد و مشکلات اعضا اتحادیه

اعضاء محترم اتحادیه با سلام   به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیئت مدیره اتحادیه، هر یک از اعضاء محترم که دارای کارت عضویت معتبر در...
چهره ایران در سطح جهانی بهبود یافته است
Last Updated on Oct 14 2014

چهره ایران در سطح جهانی بهبود یافته...

عضوهیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می گوید: دیپلماسی فعال دولت یازدهم باعث بهبود وضعیت تجارت ایران و سایر کشورها شده است. سید...

تابلو اعلانات

اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي
  • اخبار روز
  • اخبار کشور های هدف
  • آموزش
  • مقالات و مصاحبه ها

لوح ها و افتخارات

آدرس ما

38460292(9851)+
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
یرای دریافت حساب بانکی و اطلاعات تماس عدد1 و دریافت ایمیل ها عدد 2 را به شماره سامانه ارسال نمایید10000541313313
فلسطین23 -پلاک75