جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
شهریارکام
اطلاعات اصلی
سید امیر فاطمی
شهریارکام
فعالیت
مواد غذایی
افغانستان
عراق
اطلاعات تماس
37638815-35410034
37638655-35410033
farshadb987@gmail.com
مشهد شهرک صنعتی طوس- فاز 1- بلوار تلاش شمالی- بین تلاش 5 و 7- قطعه 270
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه