جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
یکتا الیاف شرق
اطلاعات اصلی
رضا عابدیان
یکتا الیاف شرق
فعالیت
صنعتی
اطلاعات تماس
05132553255-59
05132553254
yektaalyaf@yahoo.com
www.yektaalyaf.com
مشهد. جاده میامی. شهرک صنعتی چرم مشهد. خیابان صنعت 4
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه