جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
شیرپاستوریزه پگاه
اطلاعات اصلی
وخشور
شیرپاستوریزه پگاه
فعالیت
مواد غذایی
افغانستان
پاکستان
تاجیکستان
ترکمنستان
اطلاعات تماس
35421000-35421014
35421007
khrpegah@yahoo.com
khorasan.irandairy.ir
مشهد کیلومتر 13 جاده مشهد- قوچان- جنب اداره راه
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه