جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
ایمان تجارت روشن
اطلاعات اصلی
محمد حسین روشنک
ایمان تجارت روشن
فعالیت
مواد غذایی
افغانستان
آسیای میانه
اطلاعات تماس
05137673061-2
05137654826
m2roshanak@yahoo.com
www.itrco.ir
مشهد بلوار فلسطین- نبش فلسطین 20- پلاک 2 ساختمان روشن- طبقه 3- واحد 7
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه