تاریخ درج مطلب:1393/11/01 ساعت:08:00:00 تعداد بازدید: 1337

به بهانه تقدیر از کارآفرینان؛اشک پنهان کارآفرین را ندیدیم

مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی در دست رسیدگی است

بخش خصوصی نیازمند بازنگری جدی در زمینه روابط کار است

نگرانی ما حفظ روند سرمایه‌گذاری است

تناقضی میان شعارهای حمایتی دولت و عملکرد آن در مواجهه با صنایع کوچک

تقاضای بخش خصوصی تک نرخی شدن ارز است

  • اخبار
  • نمایشگاه و هیات
  • کشورهای هدف
  • مقاله مصاحبه گزارش