تاریخ درج مطلب:1396/06/28 ساعت:11:59:00 تعداد بازدید: 219

فراخوان و دستورالعمل های صادرکننده نمونه استانی

فراخوان عمومی

لطفا پس از تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی در آدرس http://nemoonesh.tpo.ir/NewClient فرم های ضمیمه شده را دریافت و تکمیل بفرمایید

چک لیست

شاخص هاي 96- بخش کالا نهایی

شاخصهای96- بخش خدمات

فهرست گروه کالایی بدون کف ارزش

در آخرین مرحله مدارک، مستندات و فرم های تکمیل شده را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل نمایید.

با آرزوی موفقیت اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی