تاریخ درج مطلب:1396/03/07 ساعت:09:46:31 تعداد بازدید: 207

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی خبر داد:

امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

رستم زاده -مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت:با توجه به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی به ویژه مشکل کمبود نقدینگی که باعث شده برخی از این واحدها نتوانند مالیات خود را بپردازند، امکان تقسیط مجدد بدهی‌ مالیاتی واحدهای تولیدی فراهم شد.

یحیی یعقوب نژاد با اعلام این که بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص به تازگی صادر و ابلاغ شده به خراسان رضوی اظهار کرد :موضوع تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی براساس ماده 167 قانون مالیات های مستقیم پیش از این مجوز تقسیط تا سقف 36 ماه داده شده بود که در ادامه این اجازه صادر شد تا در صورتی که مودیان مالیاتی همچنان در پرداخت این بدهی ها دچار مشکل هستند از باقی مانده فرصت تا سقف 36 ماه تعیین شده در بخش نامه اول استفاده کنند .وی تاکید کرد :این امتیاز با هدف حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار پیش بینی شده و از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات اقتصادی آن ها تایید شده است .یعقوب نژاد در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در حمایت از تولید تاکید کرد :در سال گذشته زمینه تقسیط بدهی و همکاری با واحدهای تولیدی در کشور و به تبع آن خراسان رضوی برای همه واحدها فراهم شد و بسیاری از واحدها توانستند از این فرصت برای حل مشکلاتشان استفاده کنند .گفتنی است در بخشنامه شماره ۱۴/۹۵/۲۰۰/ص مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی مقرر شده است «بنابر اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع مربوط به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیات مودیان مذکور در موارد تامین نشدن وجه چک‌ها و سفته‌های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط‌های قبلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون فوق صرفا برای یک بار فراهم شود.