تاریخ درج مطلب:1397/12/19 ساعت:12:57:17 تعداد بازدید: 101

اعتراف بانک مرکزی به ناکارآمدی ارز 4200 تومانی

همتی: یارانه ارز وارداتی در بیشتر موارد نصیب واسطه ها شد

برای نخستین بار یک مقام دولتی به شکست صریح سیاست ارز 4200 تومانی و هدررفت بخش عمده این ارز اعتراف کرد. اعترافی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی بیان و اعلام شد که آسیب شناسی این موضوع در دستور کار بانک مرکزی و دولت قرار دارد.

عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به حساسیت دولت و بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی، بر انحراف تخصیص ارز یارانه ای برای تامین این کالاها و رسیدن این ارز به رانت جویان و واسطه ها تصریح کرد و نوشت: موانع و اشکالات سیستم توزیع، موجب شده به رغم تاثیر اولیه ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار و با افزایش قیمت آن ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آن ها جلوگیری کند بنابراین در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است.
وی با تاکید بر آسیب شناسی این سیاست گفت: بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع است و با ارائه گزارش های لازم، آن را پیگیری می کند. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

فراخبر

تصریح دیرهنگام به ناکارآمدی سیاست ارز یارانه ای
به گزارش خراسان، تک نرخی کردن ارز در سطح 4200 تومان و وعده اختصاص این ارز به همه مصارف در فروردین امسال، تصمیم مهمی بود که مسیر اقتصاد، تجارت خارجی و سیاست های حمایتی طی امسال را تعیین کرد. اگر چه این سیاست در ابتدا مخالفان زیادی نداشت و تنها برخی کارشناسان از مجلس به آن انتقاد داشتند، اما با پیشرفت اوضاع در تابستان و پاییز و میزان گسترده ثبت سفارش و واردات، ابعاد رانتی آن بیشتر آشکار شد. به طوری که دادگاه های متعددی با عنوان اخلال در بازار ارز و عناوین مشابه، تاکنون شکل گرفته است.
با این حال، پس از غائله واردات، جهت سیاست ارز 4200 تومانی به سوی واردات کالاهای اساسی و سیاست های جبرانی برگشت. بوی رانت در این حوزه به گونه ای رانت جویان را جذب کرد تا در بارزترین نمونه ها، امروز شاهد افزایش قیمت گوشت به رغم واردات گسترده با ارز ترجیحی باشیم.
در کنار این اتفاق ها، به گردن گرفتن سیاست پر حرف و حدیث ارز 4200 تومانی، خود به موضوعی در دولت بدل شد. به طوری که روحانی، از مخالفت خود در جلسه تصمیم ارزی با نظرات کارشناسان سخن گفت و مسعود نیلی مشاور وی با اظهارنظری مخالف، خواستار انتشار فایل صوتی آن جلسه کذایی شد. رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز بار این سیاست را از گردن بانک مرکزی در آن برهه برداشت و گفت که بانک مرکزی در آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود.
با این همه، هم اینک اذعان رئیس کل بانک مرکزی به اشکالات نظام توزیع برای پیاده سازی سیاست های حمایتی ارزی و نیز تلاش برای آسیب شناسی این موضوع، سخن صریح نسبتاً جدیدی از درون دولت است که هر چند دیر ابراز شده، اما امیدواری برای اصلاح سیاست های پراشتباه حمایتی امسال را افزایش می دهد.